The browser you are using is not supported. Some critical security features are not available for your browser version.

We want you to have the best possible experience with FATbit. For this you'll need to use a supported browser and upgrade to the latest version.

Politica de confidențialitate

1. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A FOST ACTUALIZATĂ ÎN CONFORMITATE CU GDPR (679/2016).

Această politică de confidențialitate are scopul de a vă ajuta să înțelegeți mai bine modul în care colectăm, folosim și stocăm informațiile dvs. personale, în acord cu Prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul general privind protecţia datelor”) si aplicabil de la 25 mai 2018.

Putem actualiza din când în când această politică de confidențialitate pentru a reflecta, de exemplu, modificările practicilor noastre de confidențialitate sau din alte motive operaționale, legale sau de reglementare. Dacă vom efectua modificări semnificative la această politică de confidențialitate, vă vom informa despre astfel de modificări prin publicarea politicii revizuite pe acest site web și, dacă este cazul, prin alte mijloace. Continuând să utilizați acest site după ce aceste modificări sunt postate, sunteți de acord cu politica revizuită.

Această politică de confidențialitate descrie modul în care informațiile dvs. personale sunt colectate, utilizate și distribuite atunci când vizitați sau faceți o achiziție de la RENTALYA.

Pentru a utiliza site-ul nostru în continuare, trebuie să citiți și să agreați următorii termeni:

Informații generale

Site-ul www.rentalya.ro aparține societății Black List Events S.R.L. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării Site-ului www.rentalya.ro. Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Site-ului nostru. Conform dispozițiilor GDPR, www.rentalya.ro are obligaţia de a administra, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi. Scopul colectării datelor este menționat mai jos:

-Executarea unui contract la distanță (art.6, alin.1, lit. b) încheiat între un profesionist și un consumator;

- Îndeplinirea unei obligații legale (art.6, alin.1, lit. c) care îi revine societății, de a informa consumatorul/clientul despre validarea, expedierea, facturarea comenzilor, rezolvarea anulărilor și a retururilor.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți utilizator al Site-ului, vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, pentru creare cont: nume și prenume, e-mail, telefon, iar pentru efectuare comanda: nume și prenume, telefon, adresă de livrare. Scopurile și temeiurile prelucrării Dacă sunteți utilizator al site-ului, www.rentalya.ro, datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate astfel:

- Pentru executarea unui contract la distanță (art.6, alin.1, lit. b din Regulamentul 679/2016) încheiat între un profesionist și un consumator;

- Pentru îndeplinirea unei obligații legale (art.6, alin.1, lit. c din Regulamentul 679/2016) care îi revine societății Black List Events S.R.L., de a informa consumatorul/clientul despre validarea, expedierea, facturarea comenzilor, rezolvarea anulărilor și a retururilor;

- Pentru livrarea produselor comandate. Nu sunteți obligați să furnizaţi datele, însă prin refuzul vostru, nu veți putea comanda produse de pe site-ul nostru.

- Pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop – marketing are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați, pentru a primi oferte, newsletter, alte comunicări prin e-mail, whatsapp, messenger, sms, telefonic. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

- În scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe site.

Temei: prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al www.rentalya.ro, de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe site. Furnizarea datelor în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

- Pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-ul nostru.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații. Furnizarea datelor dvs. în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Conform Legii, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail din Contact. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Ca principiu, deținătorul site-ului va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. Acest magazin online trimite anumite date personale ale clienților săi (ID-ul comenzii, prenumele, adresa de e-mail, județul) către Împuternicitul Feedback.TRUSTED.ro pentru a obține (în mod independent față de magazin) și pentru a publica opinia clienților magazinului cu privire la serviciile acestuia. Datele personale sunt păstrate de Împuternicit pe o perioadă maximă de 67 de zile (TRUSTED.ro îți rezervă dreptul de a modifica perioada maximă pentru a veni în întâmpinarea nevoilor clienților săi). Toate opiniile publicate sunt anonime.

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, deținătorul site-ului va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, deținătorul site-ului va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de deținătorul site-ului pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, deținătorul site-ului dezvăluie datele dumneavoastră cu caracter personal către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină deținătorul site-ului în desfășurarea activității prin intermediul site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT ori către autoritățile publice centrale/locale), în următoarele cazuri exemplificative enumerate:

- Pentru livrarea comenzilor;

- Pentru administrarea site-ului;

- Pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

- Pentru efectuarea analizei datelor, testarea șI cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

- Pentru transmiterea comunicărilor comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

- În situațiile în care dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către deținătorul site-ului nu vor fi transferate în afara României.


2. DREPTURILE TALE

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

- Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către deținătorul site-ului, conform celor descrise în prezentul text. Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare, precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc.;

- Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către deținătorul site-ului a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete. Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;

- Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, deținătorul site-ului să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

- Dreptul la restricționare a prelucrării în măsura în care: • Persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; • Prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; • Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

- Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către deținătorul site-ului către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

- Dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate de mai jos: • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al deținătorului de site sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care deținătorul site-ului poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

- Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

- Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar. Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail din cadrul rubricii „Contact”. Datele colectate se utilizează în scopurile menționate numai de către deținătorul site-ului și nu sunt înstrăinate către terți decât în condițiile menționate mai sus. Dacă aveți nelămuriri privitoare la utilizarea datelor voastre pe acest site, vă rugăm să ne scrieți un e-mail la adresa menționată în rubrica „Contact”. www.rentalya.ro înțelege că aveți drepturi asupra informațiilor personale și vă permite să accesați, să corectați, să modificați, să ștergeți, să portați sau să limitați utilizarea informațiilor dvs. personale.


3. SCHIMBĂRI

Putem actualiza din când în când această politică de confidențialitate pentru a reflecta, de exemplu, modificările aduse practicilor noastre sau din alte motive operaționale, legale sau de reglementare.


4. CONTACTEAZĂ-NE

Pentru mai multe informații despre practicile noastre de confidențialitate, dacă aveți întrebări sau dacă doriți să faceți o plângere, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa office@rentalya.ro sau prin poștă folosind detaliile de mai jos: Black List Events SRL Sediu: Sînmartin, str. Octavian Goga nr. 49, jud. Bihor, Stergere Date Personale / Exporta Date Personale